Sóc Trăng: Hơn 30 năm kiến nghị sửa sai trong quản lý đất LSVNO - Ông Quách Phước Thọ ở phường 1 (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đại diện cho một gia tộc vừa có đơn khiếu nại khẩn cấp đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chính quyền thị xã sửa sai dứt điểm vụ việc kéo dài đã hơn 30 năm. Vụ này UBND tỉnh Sóc Trăng từng có công văn chỉ đạo sửa sai cụ thể, sau đó hàng chục quyết định của nhiều cấp và 5 bản án của hai cấp tòa ra đời nhưng đến nay vẫn chưa biết bao giờ kết thúc.