Chủ nhật, 14/7/2019 | 21:52 GMT+7

Bài 2: Những kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính có được ACV thực hiện?

LSVNO - Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến những sai phạm của ACV, trong đó ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 321,8 tỷ đồng; Lãnh đạo ACV có trách nhiệm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định… Đến nay, điều mà dư luận đặc biệt quan tâm là những kiến nghị của Bộ Tài chính có được ACV nghiêm túc thực hiện?

>>>Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Tổng Công ty ACV?: Sai phạm của ACV lộ rõ dấu hiệu “tham nhũng”?

Trước đó, Luật sư Việt Nam Online đã có bài “Sai phạm của ACV lộ rõ dấu hiệu “tham nhũng”?”, phản ánh về những sai phạm “khủng” trong quá trình hoạt động, kinh doanh, việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại ACV được chỉ rõ tại kết luận thanh tra số 72/KL – TTr (ngày 22/01/2019) của Bộ Tài chính.

 acv-5d2b3f2753d43

Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính về việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chỉ rõ. Thế nhưng, đến nay dư luận đang quan tâm về việc ACV có nghiêm túc thực hiện những kiến nghị của Bộ Tài chính hay không? Và kết quả  xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Một số kiến nghị tại bản kết luận thanh tra số 72/KL – TTr ngày 22/01/2019 của Bộ Tài chính:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (từ ngày 30/6/2014 đến ngày 01/4/2016) và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý theo quy định để bàn giao sang công ty cổ phần, phần chênh lệch tăng (nếu có) nộp về Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo thực hiện đối chiếu, đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Tổng công ty. Đồng thời khẩn trương làm việc với Công ty TNHH phát triển công nghệ BKT, Công ty CP Công trình và TM giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 30 về các khoản ứng trước tiền thi công để thu hồi, quyết toán khối lượng đã thực hiện, tránh để tồn đọng  lâu, tiềm ẩn rủi ro tổn thất về vốn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đôn đốc và chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện rà soát đối với các tài sản thuộc nhà nước quản lý (tài sản khu bay) đã điều chuyển sang ACV quane lý, sử dụng mà chưa được định giá, tiến hành tổ chức việc định giá lại tài sản theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị tài sản điều chuyển để ghi tăng vốn nhà nước trong giai đoạn cổ phần hóa theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ về đất và làm việc với các cơ quan có chức năng để hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN theo đúng quy định. Đồng thời, Tổng công ty nộp vào NSNN số tiền hơn 291 tỷ đồng tương ứng với phần diện tích 491.702,1 m2 đất giao không thu tiền sử dụng đất. Sauk hi Tổng công ty hoàn thiện hồ sơ và được Cảng vụ hàng không hoàn thành thủ tục giao đất thì thực hiện điều chỉnh số tiền tương ứng với diện tích được giao theo quy định.

acv-15319310006711076982869-1554519970608-5d2b3ffe8dfa7

ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 321,8 tỷ đồng; trong đó, chênh lệch thu - chi từ hoạt động khu bay (tài sản nhà nước) số tiền hơn 24 tỷ đồng và tiền một số công ty còn kê khai thiếu số phải nộp vào ngân sách gần 300 tỷ đồng.

Đặc biệt, liên quan đến những sai phạm tại ACV, Bộ Tài chính cũng kiến nghị ACV có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh các tồn tại đã phát hiện qua thanh tra, đồng thời, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các tập thể, cá nhân  đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với khoản chệnh lệch thu, chi từ hoạt động của khu bay phát sinh trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 với số tiền hơn 573,4 tỷ đồng (Trong đó gồm: Chênh lệch thu, chi khu bay số tiền 565,9 tỷ đồng; khoản lãi tiền gửi sau thuế TNDN của chênh lệch thu, chi khu bay 6 tháng 2018 là hơn 7,5 tỷ đồng), Thanh tra Bộ Tài chính sẽ có thông báo xử lý đối với ACV sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, thông qua kết luận và những kiến nghị của Bộ Tài chính có thể thấy rõ được những sai phạm của ACV gây thất thoát nghiêm trọng tiền của nhà nước.

Vậy, với việc để xảy ra những sai phạm đó, đối với những kiến nghị của Bộ Tài chính đến nay ACV đã thực hiện đến đâu? Đặc biệt, việc xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các tập thể, cá nhân đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đã được ACV làm rõ hay chưa?

Số tiền hơn 321,8 tỷ đồng có được ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước theo kiến nghị hay không?

Và, khoản chệnh lệch thu, chi từ hoạt động của khu bay phát sinh trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 với số tiền hơn 573,4 tỷ đồng đến khi nào mới có biện pháp xử lý...?

Phạm Sỹ