Kỳ V: Một trang mới phát triển rực rỡ trong quan hệ nghề luật sư hai nước LSVNO - Đó là lời phát biểu hết sức trân trọng của Luật sư Yury Pilipenko- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Liên bang (LĐLS LB) Nga đánh giá về bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa tổ chức luật sư và nghề luật sư hai nước LB Nga và Việt Nam sau khi hai bên ký kết chính thức Thỏa thuận hợp tác vào ngày 5/8/2019 tại trụ sở LĐLS LB Nga nằm tại tòa nhà số 43 đường Sivsev Vrazek trung tâm Moskva.