Thứ tư, 1/1/2020 | 09:11 GMT+7

ĐLS tỉnh Đắk Lắk: Tích cực bồi dưỡng kiến thức cho người tập sự hành nghề luật sư

LSVNO – Từ ngày 26 - 29/12/2019 vừa qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người tập sự hành nghề luật sư tại TP. Buôn Ma Thuột. Đây là lớp bồi dưỡng đợt 2 trong năm 2019 với nhiều kiến thức pháp lý, áp dụng pháp luật giúp cho người học có thêm kỹ năng trong hành nghề sau này.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (2019 – 2024) của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm với mục đích nhằm trang bị, tổ chức học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, pháp luật về luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam cho người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn. Qua đó, kiểm tra, giám sát người tập sự hành nghề luật sư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm.

untitled-5e0bff8779fc5

 

Quang cảnh buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người tập sự hành nghề luật sư.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật bao gồm: Kiến thức pháp lý, áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động… các vụ việc khác có liên quan đến pháp luật.

Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, giải quyết các tình huống, pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam; điều lệ, nội quy, quy chế khen thưởng, kỷ luật…

Năm 2019, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 23 người đăng ký tập sự hành nghề luật sư, cùng với 08 người đã hoàn thành thời gian tập sự, người đã dự kiểm tra hết tập sự nhưng chưa đạt. Tổng số người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn hiện nay là 31 người. Kỳ kiểm tra tập sự tháng 01/2020, Đoàn có 06 có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự kiểm tra.

Tháng 12/2019, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam và Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật cùng với các bộ luật, các luật được sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành, Ban Chủ nhiệm đã tổng hợp, biên soạn cuốn “Tài liệu học tập dành cho người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk”. Với hơn 80 tình huống tổng hợp từ các nguồn tư liệu của Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số vụ án, vụ việc chọn lọc đã xét xử tại 02 cấp tòa án ở địa phương được mã hóa.

Đây là tư liệu để người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn nghiên cứu, học tập trong thời gian tập sự hành nghề luật sư, không những để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ kiểm tra hết tập sự mà có thể còn là cẩm nang, hành trang sau khi trở thành luật sư chính thức.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng, việc kiểm tra thu hoạch những người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng.

DV