Thứ sáu, 2/8/2019 | 20:13 GMT+7

Luật sư Hà Vĩnh Phúc được bầu làm chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi

LSVNO - Ngày 30/7/2019, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu Luật sư Hà Vĩnh Phúc làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức, triển khai tốt các hoạt động của Đoàn theo đúng quy định. Số lượng luật sư thành viên từ 55 luật sư năm 2014 đến nay tăng lên 85 luật sư. Số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng tăng thêm 8 tổ chức. 

1-5d4435504624d

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi ra mắt Đại hội.

Bên cạnh việc phát triển về số lượng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư cũng được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư. 

2-5d44359202c41

Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2014 đến nay, đội ngũ luật sư trực thuộc Đoàn luật sư tỉnh đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức trong gần 5.200 vụ việc.

3-5d4435dea3a26

Quang cảnh Đại hội của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 3 luật sư là Luật sư Hà Vĩnh Phúc, luật sư Trần Đức Nhân và luật sư Nguyễn Ngọc Lâm. Trong đó, luật sư Hà Vĩnh Phúc là Chủ nhiệm Đoàn 

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 5 luật sư là các Luật sư Hà Văn Huy, Huỳnh Ngọc Ất, Trần Công Nguyên, Nguyễn Đăng Phan và Trần Văn Hải. Trong đó, luật sư Hà Văn Huy là Chủ tịch Hội đồng.

DV