Thứ năm, 5/7/2018 | 17:47 GMT+7

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng về tranh chấp kinh doanh thương mại

LSVNO – Khóa bồi dưỡng với hy vọng cung cấp cho các học viên tham dự có những kỹ năng cần thiết khi giải quyết các vấn đề tranh chấp về kinh doanh thương mại.

qc1-5b341c1b6a1c6

Một khóa bồi dưỡng liên quan đến Luật Doanh nghiệp do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam vừa tổ chức.

Ngày 07/7/2018, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với Chuyên đề “Kỹ năng tư vấn và giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại”.

Khóa bồi dưỡng hy vọng sẽ cung cấp cho các học viên tham dự có những kỹ năng cần thiết khi giải quyết các vấn đề tranh chấp về kinh doanh thương mại.

Tham gia hướng dẫn khóa bồi dưỡng có Luật sư Nguyễn Thị Hoài Linh – Đoàn luật sư TP.  Hà Nội, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Luật sư Lê Phan Thùy Anh – Công ty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Kết thúc buổi bồi dưỡng, các luật sư sẽ được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng và Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư theo quy định.

Hà Thủy