Giải mã sự “tinh quái” của loài chuột trên tranh Đông Hồ LSVNO - Về bố cục đồ họa, cả 2 bức tranh “Đám cưới chuột” và “Chuột vinh quy” đều được các nghệ nhân xưa sắp xếp theo nghệ thuật sắp đặt trên bản gỗ về bố cục rất chặt chẽ; hình thức kết cấu tranh theo logíc “trong tranh có hoạ, trong hoạ có đồ”. Tranh “Đám cưới chuột” và “Chuột vinh quy”, kết cấu đồ - hoạ với nhiều hoạ tiết độc đáo, khiến người thưởng thức tranh nếu không quan sát kỹ, rất dễ bị nhầm lẫn.