Quy định của pháp luật và thực trạng xét xử các vụ án xâm hại trẻ em và kiến nghị hoàn thiện
Chủ nhật, 12/1/2020 | 13:10 GMT+7
LSVNO - Trong những năm gần đây, số vụ án hình sự xâm hại trẻ em do Tòa án xét xử và số trẻ em bị xâm hại có xu hướng gia tăng và nghiêm trọng với nhiều thủ đoạn mới. Từ thực trạng nêu trên, c...
Một số vấn đề về tạm giam bị can, bị cáo trong trường hợp bị bệnh nặng
Chủ nhật, 5/1/2020 | 21:11 GMT+7
LSVNO - Tạm giam là biện pháp có tính chất lựa chọn “có thể áp dụng” tức là không bắt buộc áp dụng đồng loạt cho mọi bị can, bị cáo khi đã có đủ căn cứ, điều kiện để áp dụng tạm giam.
Có cần sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 354 Bộ luật Tố tụng dân sự? (*)
Thứ ba, 31/12/2019 | 22:04 GMT+7
LSVNO - Trao đổi về bài “Điểm bất cập trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tái thẩm” của tác giả Thân Văn Nhường đăng trên Luật sư Việt Nam online ngày 25/12/2019, tác giả Ngô Cường (số nhà 2...
Đại diện cho người yếu thế trong giao dịch dân sự
Thứ sáu, 27/12/2019 | 22:15 GMT+7
LSVNO - Trong xã hội, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà có những người ở vào hoàn cảnh khó khăn hơn so với những người bình thường khác. Khi tham gia các quan hệ pháp luật, họ không có địa vị phá...
Phối hợp giữa các cơ quan tư pháp giải quyết vụ án kinh tế, tham nhũng
Thứ năm, 26/12/2019 | 23:09 GMT+7
LSVNO - Trong thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội luôn nhận thức rõ để đấu tranh, phát hiện, xử lý có hiệu quả tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ...
Điểm bất cập trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tái thẩm
Thứ tư, 25/12/2019 | 21:12 GMT+7
LSVNO - Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 có một số quy định về thủ tục tái thẩm vụ án dân sự. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành BLTTDS năm 2015 về việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục t...
Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo tính thống nhất với các luật khác có liên quan
Chủ nhật, 22/12/2019 | 21:03 GMT+7
LSVNO - Bài viết phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ đặt trong mối quan hệ với với các luật khác có liên quan bằng cách chỉ ra những điểm còn bất cập và đề xuất giải pháp hoà...
Vai trò của trợ giúp viên pháp lý với tư cách người bào chữa tại phiên tòa hình sự
Thứ năm, 19/12/2019 | 22:29 GMT+7
LSVNO - Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích vai trò của Trợ giúp viên pháp lý với tư cách là người bào chữa tại phiên tòa hình sự hiện nay, từ đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất...
Bàn về quản lý thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội
Thứ ba, 17/12/2019 | 20:56 GMT+7
LSVNO - Việc quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội là thật sự cần thiết nhằm quản lý các hoạt động kinh doanh trên mạng, tránh thất thu thuế cho ngân sách n...
Nhận diện một số dạng tội phạm trong hoạt động Ngân hàng
Thứ hai, 16/12/2019 | 21:10 GMT+7
LSVNO - Hoạt động tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra rất phức tạp, với tính chất, quy mô, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và có chiều hướng ngày càng gia tăng....
<< 1 2 3 4 5 >>