Pháp luật hình sự Việt Nam với yêu cầu bảo vệ quyền con người theo Công ước Chống tra tấn
Thứ bảy, 24/6/2017 | 07:48 GMT+7
LSVNO - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28/11/2014, phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn bạo,...
Luật sư phải tố giác khách hàng: Góc nhìn người trong cuộc
Thứ bảy, 17/6/2017 | 09:13 GMT+7
LSVNO – Có nhiều ý kiến khác nhau về khoản 3 Điều 19 BLHS 2015, trong đó các ý kiến đồng thuận cho rằng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, luật sư còn phải thực hiện nghĩa vụ công dâ...
Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Đùn đẩy trách nhiệm hay “né luật”?
Thứ bảy, 17/6/2017 | 06:24 GMT+7
LSVNO - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) số 35/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
Bổ sung án lệ trở thành nguồn luật chính thức
Thứ năm, 15/6/2017 | 06:55 GMT+7
LSVNO - Từ trước đến nay, hệ thống pháp luật nước ta mang đậm tính đặc trưng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa với đặc điểm nguồn luật chính yếu là văn bản quy phạm pháp luật.
Chế định pháp lý bồi thường thiệt hại và hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Thứ ba, 13/6/2017 | 07:23 GMT+7
LSVNO - Khái niệm về bồi thường thiệt hại (BTTH) trong pháp luật Việt Nam hiện nay chưa thực sự được định nghĩa nhất quán, tuy nhiên trong các hình thức trách nhiệm dân sự thì BTTH là một chế đị...
Cần có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo
Thứ sáu, 9/6/2017 | 07:51 GMT+7
LSVNO - Luật Tố cáo hiện hành tuy mới triển khai thực hiện được 4 năm, nhưng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết.
Tìm kiếm mô hình nhà nước kiến tạo phát triển
Thứ năm, 8/6/2017 | 09:45 GMT+7
LSVNO - Cách đây 7 năm, trong bài viết xác định nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã khẳng định: “Phải chuyển mạnh từ nhà nước điều hành nền kin...
LS có nghĩa vụ tố giác thân chủ: Sẽ là bước lùi của tư pháp hình sự
Thứ bảy, 3/6/2017 | 12:00 GMT+7
Tranh luận xung quanh việc luật sư có nghĩa vụ tố giác thân chủ, GS.TS Lê Hồng Hạnh đã đưa ra quan điểm riêng cho rằng đó là bước lùi được báo trước của tư pháp hình sự.
Luật sư tố giác thân chủ: Xung đột với nhiều quy định đã có
Thứ bảy, 3/6/2017 | 09:05 GMT+7
Dự luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 đang thu hút sự chú ý từ công luận, nóng nhất là quy định tại khoản 3 Điều 19 “Luật sư cũng phải tố giác tội phạm nếu đó là những tội đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm...
Cần bỏ chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án nhằm bảo đảm quyền của người bị buộc tội
Thứ tư, 31/5/2017 | 08:13 GMT+7
LSVNO - Thực tiễn cho thấy có nhiều trường hợp, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lạm dụng quy định về yêu cầu điều tra bổ sung của tòa án để tăng thêm thời h...