Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm
Thứ hai, 8/7/2019 | 12:45 GMT+7
LSVNO - Trong khoa học pháp lý, dựa vào các dấu hiệu cấu thành, có thể dễ dàng phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với một số hành vi cụ thể, ranh giới giữa vi p...
Còn vướng mắc khi xác định người đại diện của người bị buộc tội dưới 18 tuổi
Thứ sáu, 5/7/2019 | 10:49 GMT+7
LSVNO - Người đại diện nói chung và người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi (người bị buộc tội dưới 18 tuổi) nói riêng là người tham gia tố tụng theo quy định tại khoản 20 Điều...
Khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động khi tham gia hội nhập
Thứ bảy, 29/6/2019 | 10:14 GMT+7
LSVNO - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại của Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ trong những năm qua, bắt đầu là gia nhập WTO và tiếp đó là ký kết hàng loạt các hiệp định thương m...
Điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự 2015
Thứ năm, 27/6/2019 | 23:12 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 vẫn là sản phẩm mang đậm dấu ấn của thời kỳ đầu của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Một số quy...
Một số vấn đề pháp lý về mua bán nhà ở thương mại
Thứ hai, 24/6/2019 | 21:15 GMT+7
LSVNO - Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho người dân Việt Nam có thể mua nhà ở thông qua các quy định, được quy định khá chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2015, Luật Kinh...
Quyền năng và sứ mệnh của báo chí
Thứ năm, 20/6/2019 | 10:18 GMT+7
LSVNO - Theo Luật Báo chí 2016 hiện hành thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí là “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân...
Tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động điều tra
Thứ hai, 10/6/2019 | 11:18 GMT+7
LSVNO - Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, những năm qua hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được bổ sung, sửa đổi và hoàn ch...
Thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Thứ hai, 27/5/2019 | 21:59 GMT+7
LSVNO - Việt Nam đang hội nhập và tham gia sâu vào “sân chơi” của khu vực và thế giới, điều đó mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nó...
Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Thứ tư, 22/5/2019 | 22:37 GMT+7
LSVNO - Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm có diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, gây ra những hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử đố...
Công ty luật hợp danh - Nhận diện và những yếu tố tác động
Thứ bảy, 18/5/2019 | 22:42 GMT+7
LSVNO - Công ty luật hợp danh là một trong các tổ chức hành nghề luật sư. Công ty luật hợp danh (LHD) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiệu quả thị trường và tăng cường niềm tin cho...
<< 2 3 4 5 6 >>