Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Thứ năm, 9/5/2019 | 21:04 GMT+7
LSVNO - Trong những năm gần đây, xu hướng gửi tiền vào các tổ chức tín dụng (TCTD) của cá nhân, tổ chức ngày càng tăng. TCTD không ngừng hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, quy chế hoạt động để đáp ứng nhu...
Nghĩa vụ chứng minh của đương sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Thứ hai, 6/5/2019 | 10:25 GMT+7
LSVNO - Bản chất của các quan hệ pháp luật nội dung ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây dựng nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng. Mỗi ngành luật tố tụng khác nhau đều quy định nghĩa vụ chứng m...
Lộ trình chậm về tăng tuổi nghỉ hưu
Thứ sáu, 3/5/2019 | 22:15 GMT+7
LSVNO - Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang đề xuất hai phương án tăng dần tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường từ năm 2021. Lộ trình này sẽ thực hiện từ...
Chứng cứ điện tử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Thứ ba, 16/4/2019 | 22:03 GMT+7
LSVNO - Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự là gì? Ai là người xác định tính hợp pháp của chứng cứ điện tử, và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sẽ được đề cập đến trong bài biết dưới đây.
Trách nhiệm của chủ vật nuôi trong trường hợp vật nuôi gây thiệt hại cho người khác
Thứ tư, 10/4/2019 | 20:18 GMT+7
LSVNO - Vụ việc bé trai 07 tuổi bị đàn chó 07 con cắn chết tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 04/3/2019 đã khiến nhiều người bàng hoàng. Vậy, pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ n...
Chính sách đối với nhà giáo dưới giác độ thực hiện Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học
Thứ ba, 2/4/2019 | 11:20 GMT+7
LSVNO - “Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; g...
Việc lấy ý kiến con chưa thành niên trong vụ án hôn nhân và gia đình
Thứ sáu, 29/3/2019 | 09:02 GMT+7
LSVNO - Khoản 3 Điều 208 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, thẩm phán phải lấy ý kiến...
“Ba không” có chống được tham nhũng?
Thứ tư, 20/3/2019 | 03:36 GMT+7
LSVNO - Khi bàn về việc chống tham nhũng, đa số chúng ta đều tâm đắc với mục tiêu “ba không”, đó là: không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng. Tuy nhiên, những biện phá...
Đối tác “Chính phủ mở” và Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Thứ sáu, 8/3/2019 | 07:59 GMT+7
LSVNO - “Chính phủ mở” (open goverment) theo ý nghĩa rộng là một thuật ngữ trong tư duy khoa học để chỉ một nhà nước không khép kín như các nhà nước phong kiến hay nhà nước nô lệ chỉ phục vụ cho lợ...
Phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: Những bất cập từ thực thiễn
Thứ hai, 18/2/2019 | 07:25 GMT+7
LSVNO - Tại điểm g khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 quy định: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ v...
<< 3 4 5 6 7 >>