Bàn về vấn đề kê biên, xử lý phần tài sản còn lại chưa xác định trong khối tài sản chung để thi hành án
Thứ ba, 28/1/2020 | 21:07 GMT+7
LSVNO - Luật Thi hành án dân sự và các văn bản liên quan quy định rõ, chi tiết việc xác định, phân chia phần quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung; tu...
Nhiều điểm mới trong Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
Chủ nhật, 26/1/2020 | 14:22 GMT+7
LSVNO - Nội dung về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo hơn sự tự do giao kết HĐLĐ; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trườn...
Trao đổi về bài “Bàn về tội hủy hoại di vật, cổ vật”
Thứ hai, 13/1/2020 | 23:38 GMT+7
LSVNO - Tạp chí Luật sư Việt Nam online ngày 24/12/2019 đăng bài “Bàn về tội huỷ hoại tài sản là di vật, cổ vật” của tác giả Lê văn Quang, nêu ý kiến cần phải có hướng dẫn như thế nào là huỷ hoại...
Phó viện trưởng VKSND tối cao: Chỉ mình Bộ Công an giám định là không khách quan
Chủ nhật, 12/1/2020 | 22:53 GMT+7
LSVNO - VKSND tối cao nhận định nhiệm vụ giám định hiện nay chưa mang tính khách quan do hiện nay chỉ có Bộ Công an thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Công an không đồng tình với đề xuất này.
Bình luận Dự thảo Án lệ hình sự 2019
Thứ hai, 6/1/2020 | 22:41 GMT+7
LSVNO - TANDTC đang lấy ý kiến về Dự thảo án lệ năm 2019, tác giả bình luận, đóng góp ý kiến về 5 dự thảo án lệ trong lĩnh vực hình sự.
Nâng cao hiệu quả hoạt động luật sư
Thứ bảy, 4/1/2020 | 08:20 GMT+7
LSVNO - Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tạo ra diện mạo mới với những kết quả hết sức tích cực, tác động lớn đến tổ chức và hoạt...
Quyền bầu cử của Phụ nữ Việt Nam trong Quốc hội khóa I
Thứ tư, 1/1/2020 | 23:01 GMT+7
LSVNO - Ở nhiều nước trên thế giới, phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh lâu dài để dành được quyền bầu cử. Ở Việt Nam, ngay sau khi dành được độc lập, trong sắc lệnh 14 về Tổng tuyển cử để bầu...
Phản tố trong vụ án ly hôn
Thứ tư, 1/1/2020 | 19:30 GMT+7
LSVNO - Vụ án ly hôn cũng là vụ án được giải quyết theo tố tụng dân sự. Tuy nhiên, vụ án ly hôn có những đặc trưng, khác biệt so với vụ án dân sự thông thường. Quan hệ phản tố vốn là vấn đề phức tạp,...
Văn hóa công vụ - Các yếu tố tác động và giải pháp thực hiện ở nước ta hiện nay
Chủ nhật, 29/12/2019 | 21:38 GMT+7
LSVNO - Năm 2019, văn hóa công vụ (VHCV) là một cụm từ xuất hiện khá thường xuyên trên các tạp chí, báo, trang thông tin điện tử… bởi sự kiện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệ...
Bàn về tội hủy hoại tài sản là di vật, cổ vật
Thứ ba, 24/12/2019 | 20:32 GMT+7
LSVNO - Trong thực tiễn, việc xử lý tội hủy hoại di vật, cổ vật còn có những nhận thức khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu một vụ án cụ thể trao đổi nhằm hoàn thiện các chế định về p...
<< 1 2 3 4 5 >>