Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 LSVNO - Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018) thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.
Huyện Bình Chánh (TP. HCM): Có hay không những nghịch lý về xây dựng đang tồn tại trên địa bàn xã Hưng Long? LSVNO - Trong quá trình về địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để thu thập thông tin, người dân nơi đây cho biết có một thực trạng xây dựng với nhiều nghịch lý đang diễn ra, đó là đất thuộc quy hoạch dự án “treo” nhưng người xây nhà ở 3, 4 năm vẫn bị đập bỏ; người thì đang xây nhà biệt thự kiên cố, xây nhà trọ hàng chục phòng cho thuê. Mọi thứ đều có thể điều chỉnh được chỉ cần thông qua “cò” xây dựng?