Huyện Đan Phượng, Hà Nội: Dấu hiệu làm trái quy định trong xây dựng cơ bản LSVNO - Mặc dù Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, tuy nhiên, tại 02 dự án xây dựng trụ sở UBND xã Phương Đình và UBND xã Thọ Xuân huyện Đan Phượng lại đang bộc lộ những dấu hiệu làm trái quy định nhà nước trong xây dựng cơ bản.