Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố
Thứ ba, 16/7/2019 | 07:31 GMT+7
LSVNO - Theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, án lệ được áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố thay vì 45 ngày như trước đây.
Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Thứ hai, 15/7/2019 | 14:31 GMT+7
LSVNO - Ngày 08/7/2019, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã ký Quyết định số 286/QĐ-VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.
Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2019
Thứ bảy, 6/7/2019 | 11:10 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019 nhiều nghị định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở được áp dụng.
Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2019
Thứ ba, 2/7/2019 | 16:30 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, nhiều Nghị định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở.
6 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019
Chủ nhật, 30/6/2019 | 11:00 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, 06 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...
Những điểm mới của 4 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019
Thứ ba, 25/6/2019 | 13:22 GMT+7
LSVNO – Công chức, cán bộ hoặc người đang hưởng chế độ hưu trí được tăng lương, phụ cấp; chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ph...
Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
Thứ bảy, 22/6/2019 | 20:52 GMT+7
LSVNO - Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tu...
Quy định mới về xử phạt hành chính trong hoạt động du lịch
Thứ bảy, 22/6/2019 | 11:42 GMT+7
LSVNO – Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP (ngày 21/5/2019) quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, th...
Điểm mới trong điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
Thứ sáu, 21/6/2019 | 14:19 GMT+7
LSVNO - Chính phủ mới ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. Theo đó, những doanh nghiệp và hộ...
Quy định mới của Nghị định 32 về đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công
Thứ năm, 30/5/2019 | 15:58 GMT+7
LSVNO - Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước sẽ được thực hiện theo 3 phương thức.
<< 1 2 3 4 5 >>