Đề xuất việc cho phép phạm nhân gọi điện thoại với thân nhân
Thứ ba, 8/10/2019 | 11:48 GMT+7
LSVNO - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.
Quy định mới về xác định trị giá hải quan
Thứ ba, 1/10/2019 | 22:47 GMT+7
LSVNO - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2019
Thứ hai, 30/9/2019 | 22:37 GMT+7
LSVNO - Quy định tốc độ giới hạn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông, lệ phí căn cước công dân, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, điều kiện...
Phạt 2 tỷ đồng đối với vi phạm quy định về doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh
Thứ bảy, 28/9/2019 | 22:00 GMT+7
LSVNO - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Trong đó, mức phạt tối đã đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh k...
Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
Thứ bảy, 28/9/2019 | 20:12 GMT+7
LSVNO - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.
Cho vay ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường
Chủ nhật, 22/9/2019 | 12:36 GMT+7
LSVNO - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ...
Miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho các trường hợp chính sách
Thứ bảy, 21/9/2019 | 21:15 GMT+7
LSVNO - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, trong đó nêu rõ các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ ph...
Đề xuất về thi hành án hình sự tại cộng đồng
Thứ năm, 19/9/2019 | 21:23 GMT+7
LSVNO - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.
Người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng công chức
Thứ năm, 19/9/2019 | 11:05 GMT+7
LSVNO - Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền
Thứ ba, 17/9/2019 | 22:11 GMT+7
LSVNO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
<< 2 3 4 5 6 >>