Thứ sáu, 12/10/2018 | 07:25 GMT+7

Bổ sung quy định tạm dừng cưỡng chế thuế

LSVNO - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với nhiều nội dung mới.

 thue-5bbfea21da868

Ảnh minh họa.

Trường hợp được tạm dừng cưỡng chế thuế

Theo đó, tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà số tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau: Quyết định nộp dần tiền thuế nợ; quyết định gia hạn nộp thuế; thông báo không tính tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thì cơ quan thuế phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).

Quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng

Đây cũng là một điểm mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC. Theo đó, trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử.

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm qua bưu điện.

Quyết định cưỡng chế thuế ban hành sau ngày thứ 90

Quyết định cưỡng chế phải được ban hành tại các thời điểm sau ngày thứ 90 kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật;

Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế; Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Hà Thủy (tổng hợp)