Thứ sáu, 23/8/2019 | 09:58 GMT+7

TAND tối cao thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ

LSVNO - Ngày 22/8/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã thảo luận và thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm tại Trà Vinh, Đắk Lắk và Đà Nẵng để phát triển thành án lệ.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, d khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP (ngày 18/6/2019) về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã nghe báo cáo về các quyết định đề xuất phát triển án lệ.

Trong phần thảo luận, các thành viên tham gia nhận thấy 3 dự thảo án lệ về cơ bản đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn án lệ được quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành.

untitled-5d5f55e71cce8

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND tối cao chủ trì cuộc họp.

Do đó, với 3 quyết định: Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT (ngày 16/7/2018) về vụ án “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” tại Trà Vinh giữa người khởi kiện là bà Hồng Thị Lợi với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT (ngày 25/9/2018) về vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” đối với bị cáo Trần Văn Chuẩn tại Đắk Lắk; Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018HS-GĐT (ngày 15/10/2018) về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Xuân Quốc tại TP. Đà Nẵng.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã thông qua 3 quyết định giám đốc thẩm trên để phát triển thành án lệ.

DV