Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thứ sáu, 14/6/2019 | 12:44 GMT+7
LSVNO - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 13/6/2019, vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH), cung cấp thông tin bổ sung của...
Bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư
Thứ sáu, 16/8/2019 | 09:55 GMT+7
LSVNO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Dự thảo sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (ngày 12/11/2015) quy đị...
<< 1 >>