Sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại TP. HCM vào ngày 25/5/2019
Thứ tư, 1/5/2019 | 23:02 GMT+7
LSVNO - Nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ luật sư Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam) sẽ mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư d...
Ngày 22/6/2019 mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại Hà Nội
Thứ tư, 12/6/2019 | 09:33 GMT+7
LSVNO - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào ngày 22/6/2019 tại Hà Nội.
<< 1 >>