Hướng tới nền HCPV để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Thứ tư, 8/8/2018 | 07:05 GMT+7
LSVNO - Nền hành chính phục vụ (HCPV) là nền hành chính dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm và lấy phục vụ công dân làm tôn chỉ hoạt động. Do vậy, từ văn hóa hành chính, cơ cấu tổ chức, phương thức...
Hải Dương: “5 năm tới cần phải phát triển số lượng luật sư để đáp ứng nhu cầu của người dân”
Thứ bảy, 8/6/2019 | 10:05 GMT+7
LSVNO – Đó là mong muốn của ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương diễn ra vào sáng ngày 03/6/2019.
<< 1 >>