Hội thảo khoa học xác định ngày, tháng thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Thứ bảy, 27/4/2019 | 00:08 GMT+7
LSVNO -  Thực hiện theo chỉ thị số 35-CT/TU (ngày 13/3/2019) của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và tiến tới Lễ kỷ niệm 45 năm...
Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”
Thứ ba, 11/6/2019 | 08:25 GMT+7
LSVNO - Ngày 07/6/2019, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”.
<< 1 >>