Bài 3: Những sai phạm của UBND quận Bắc Từ Liêm đang dần lộ rõ?
Thứ tư, 13/3/2019 | 15:44 GMT+7
LSVNO – UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phê duyệt dự án trên diện tích chưa thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và chuyển đổi mục đích theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đất đai. Ngoà...
Sổ mục kê trong giải quyết tranh chấp đất đai
Thứ bảy, 3/8/2019 | 13:27 GMT+7
LSVNO - Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai, trong nhiều vụ án, đất không có giấy tờ, người sử dụng đất chỉ có tên trong sổ mục kê. Vậy sổ mục kê có giá trị pháp lý như thế nào trong quản lý...
<< 1 >>