Chính sách đối với nhà giáo dưới giác độ thực hiện Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học
Thứ ba, 2/4/2019 | 11:20 GMT+7
LSVNO - “Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; g...
Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thứ sáu, 14/6/2019 | 12:44 GMT+7
LSVNO - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 13/6/2019, vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH), cung cấp thông tin bổ sung của...
<< 1 >>