Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thứ sáu, 14/6/2019 | 12:44 GMT+7
LSVNO - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 13/6/2019, vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH), cung cấp thông tin bổ sung của...
<< 1 >>