Nâng tầm nhận thức của toàn xã hội để mùa lễ hội đẹp hơn, ý nghĩa hơn
Thứ hai, 11/2/2019 | 12:14 GMT+7
LSVNO - Lễ hội - cầu nối quá khứ với hiện tại, bao đời nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng… nếu lễ hội bị biến tướng thì sẽ làm mai một ý nghĩa của hoạt...
Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”
Thứ ba, 11/6/2019 | 08:25 GMT+7
LSVNO - Ngày 07/6/2019, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”.
<< 1 >>