Hội thảo về những điểm mới của Bộ luật Dân sự đối với hoạt động tín dụng ngân hàng
Chủ nhật, 25/6/2017 | 00:59 GMT+7
LSVNO - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (LSTMQT) thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Những điểm mới của Bộ Luật Dân sự đối với hoạt động tín dụng ng...
Những điểm mới của 4 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019
Thứ ba, 25/6/2019 | 13:22 GMT+7
LSVNO – Công chức, cán bộ hoặc người đang hưởng chế độ hưu trí được tăng lương, phụ cấp; chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ph...
Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự
Thứ ba, 13/8/2019 | 22:28 GMT+7
LSVNO - Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thực hiện các chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quy...
<< 1 >>