Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”
Thứ ba, 11/6/2019 | 08:25 GMT+7
LSVNO - Ngày 07/6/2019, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”.
<< 1 >>