Trang trọng Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN tại Australia
Thứ ba, 13/8/2019 | 22:18 GMT+7
LSVNO - Đại sứ Myanmar nhấn mạnh sau 52 năm, ASEAN đã trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, hội nhập về kinh tế, có trách nhiệm xã hội và hướng đến con người, lấy con người làm trung tâm.
<< 1 >>