Tranh chấp lối đi chung xử lý như thế nào? LSVNO - Gia đình tôi và gia đình hàng xóm có một lối đi chung trên phần đất của hàng xóm, nhưng do một số mâu thuẫn giữa hai gia đình nên gia đình hàng xóm đã xây tường rào chắn khiến gia đình tôi không thể sử dụng lối đi đó được nữa. Gia đình tôi muốn đi ra ngoài phải đi một lối đi khác khá xa. Trong việc này gia đình tôi phải giải quyết như thế nào? Bạn đọc N. L. (TP. HCM).