Thứ sáu, 14/12/2018 | 12:33 GMT+7

Hướng dẫn quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ tranh chấp về di sản thừa kế

LSVNO - TAND tối cao vừa có văn bản hướng dẫn việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.

di-sann-5c134071415ec

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 01/01/2017 đã được Tòa án giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, trong đó Tòa án quyết định tạm giao cho người thừa kế quản lý di sản do hết thời hiệu 10 năm yêu cầu chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, theo quy định của BLDS 2015 thì thời hiệu yêu cầu chia di sản đối với tài sản đó vẫn còn (khoản 1 Điều 623). Vậy trong trường hợp này, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó hay không ?  

Để đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật, TAND tối cao đã hướng dẫn như sau:

Trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án chỉ quyết định tạm giao cho người thừa kế quản lý di sản mà không quyết định việc phân chia di sản vì lý do hết thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, theo quy định của BLDS 2015, thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế đó vẫn còn thì phải xác định đây là trường hợp Tòa án chưa giải quyết việc phân chia di sản thừa kế. Do đó, Tòa án không áp dụng khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP, ngày 05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để xác định người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án và trả lại đơn khởi kiện. Trường hợp này, người khởi kiện có quyền nộp đơn lại vụ án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688, khoản 1 Điều 623 BLDS năm 2015 và điểm d khoản 3 Điều 192 BLTTDS năm 2015.

Đại Hưng