Thứ bảy, 1/12/2018 | 07:03 GMT+7

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản

LSVNO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn một số vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản.

xd-5c01cfa2caeed

Ảnh minh họa.

Thứ nhất, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 139/2017/NĐ-CP) không quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm chiếm đất để xây dựng các công trình, nhà ở của các tổ chức, cá nhân trên đất Nhà nước quản lý, đất của các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, nếu trường hợp xây dựng không phù hợp với quy hoạch được duyệt thì xử phạt theo điểm a khoản 7 Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm chiếm đất thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo các quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thứ hai, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 58 (Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản), Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt chính bằng tiền, không quy định biện pháp xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Đại Hưng