Thứ ba, 31/7/2018 | 06:30 GMT+7

Thế nào là trường hợp cần thiết?

LSVNO - Khoản 8 Điều 32 Luật tố tụng Hành chính năm 2015 quy định: “Trường hợp cần thiết Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 của Luật này”.

ta-5b5f9d9cf2af1

Ảnh minh họa.

Hoặc khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: "Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Tương tự trong lĩnh vực thi hành án dân sự, tại điểm h, khoản 2, Điều 35 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 quy định: “Bản án quyết định thuộc thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều này mà thấy cần thiết thì lấy lên để thi hành".

Quy định "thấy cần thiết" là điều kiện để các cơ quan cấp tỉnh lấy lên giải quyết. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn như thế nào là trường hợp "thấy cần thiết", điều này dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trong việc áp dụng?

 Đại Hưng