Bộ Công thương kiến nghị xác định trách nhiệm ông Thái Duy Long để sai phạm tại Công ty liên doanh Bông Sen LSVNO - Xung quanh hàng loạt dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc mua hai cần cẩu nhưng sử dụng kém hiệu quả hoặc không sử dụng ở Công ty liên doanh Bông Sen; việc thoái vốn của Nhà nước tại Công ty Cổ phần hàng hải Bông Sen không qua thẩm định giá, không qua đấu giá và bán dưới giá trị thực; việc chuyển nhượng 5ha đất,... gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ, xử lý.