Chuyển đổi hợp đồng lao động có cam kết đào tạo LSVNO - Công ty I và Công ty II khác nhau về pháp lý, thực tế cùng 1 chủ. Ông A được Công ty I đào tạo và ký hợp đồng lao động, cam kết ông A phải làm việc đến năm 2020, nếu nghỉ trước thời hạn thì đền bù chi phí đào tạo là một khoản tiền. Năm 2019, ông A được chủ doanh nghiệp chuyển từ Công ty I sang Công II, ký lại hợp đồng lao động với Công ty II. Vậy, phần chi phí đào tạo ở Công ty I sẽ được chuyển đổi sang Công ty II như thế nào?
Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
14 °C
Đà Nẵng
18.75 °C
T.P Hồ Chí Minh
26 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 15,386.41 16,131.86
EURO 24,960.98 26,533.06
BRITISH POUND 29,534.14 30,656.90
JAPANESE YEN 202.02 214.74
SINGAPORE DOLLAR 16,755.29 17,427.08
US DOLLAR 23,075.00 23,245.00