Điểm mới của Luật Thi hành án hình sự 2019 về điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo LSVNO - Án treo theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
31 °C
Đà Nẵng
31 °C
T.P Hồ Chí Minh
28 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,105.07 16,477.79
EURO 25,888.57 26,746.30
BRITISH POUND 28,616.97 29,075.20
JAPANESE YEN 212.57 222.44
SINGAPORE DOLLAR 16,885.81 17,190.54
US DOLLAR 23,170.00 23,290.00