Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
28 °C
Đà Nẵng
26.41 °C
T.P Hồ Chí Minh
25 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,775.98 17,061.66
EURO 26,603.70 26,921.42
BRITISH POUND 29,716.80 30,192.84
JAPANESE YEN 201.59 209.67
SINGAPORE DOLLAR 16,647.09 16,947.63
US DOLLAR 23,010.00 23,080.00