UBND TP. Hà Nội: Cần làm rõ việc giao dịch 23,9  tỷ đồng tại Hợp tác xã Láng Trung vào mục đích gì? LSVNO - Xoay quanh đơn khiếu nại của xã viên Hợp tác xã (HTX) thương mại Dịch vụ Láng Trung, số tiền 23,92 tỷ đồng là tiền đền bù giải phóng mặt bằng (lô đất 4A phường Láng Thượng) do đơn vị liên danh chi trả cho HTX, được UBND TP. Hà Nội và UBND quận Đống Đa xác định rõ bằng văn bản. Tuy nhiên, dư luận cho rằng mục đích giao dịch của số tiền này không đúng như kết luận của cơ quan chức năng?
Quy định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần? LSVNO - Một thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả, đang trong nhiệm kỳ nhưng cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy xin hỏi luật sư, Công ty muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định, điều khoản nào để miễn nhiệm thì căn cứ quy định nào để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị? (Bạn đọc T.M.).
Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
28 °C
Đà Nẵng
28.73 °C
T.P Hồ Chí Minh
30 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,400.19 16,679.39
EURO 25,879.78 26,606.06
BRITISH POUND 29,806.59 30,283.90
JAPANESE YEN 204.34 214.04
SINGAPORE DOLLAR 16,916.18 17,221.48
US DOLLAR 23,155.00 23,255.00